Kulturhantverkstipendiet


I juni 2015 delades för första gången Kulturhantverksstipendiet ut. Stipendiet har tillkommit genom samverkan mellan Reinhold Gustafssons Stiftelse under Murmestare Embetet i Stockholm,  Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, Statens fastighetsverk och Hantverkslaboratoriet.

Kulturhantverkstipendiet 2015 gick till de båda murarna Stefan Janzon på Puts- och Plattsättnings AB i Stockholm och Stefan Kraev på Wätterstads Fasadrenovering AB i Jönköping. De fick åka till Umeå Residens för att lära mer om hur puts- och renoveringsarbeten går till med gamla metoder.

 

Sök till Kulturhantverkstipendiet 2017

 

Stefan Janzon. Foto: Peggy Häggqvist.

Stefan Janzon. Foto: Peggy Häggqvist.

Stefan Kraev. Foto: Peggy Häggqvist.

Stefan Kraev. Foto: Peggy Häggqvist.

Stipendiet återkommer år 2017.


Reinhold Gustafsson arbetade nästan uteslutande i Stockholms innerstad. Han hyste en äkta och brinnande kärlek till gamla hus och menade att de skulle hanteras som antikviteter. Många ombyggnadsuppdrag i Stockholm genomfördes av företaget, där Reinhold månade om att bibehålla husen och inredningarna. Hellre bevarade han så mycket som möjligt av ursprunget, än att tjäna ett antal kronor extra. Därför låg det nära till hands att Reinhold Gustafssons Stiftelse vill bidra till tillkomsten av Kulturhantverksstipendiet. Stipendiet ska bidra till att branschen har livskraftiga företag som kan stå för kontinuiteten när det gäller hantverkskunnandet inom murnings- och putsarbeten.

 

Bilder från arbetena vid Umeå Residens 2015

Dzevad Ahmetovic visar verktyget. Foto: Peggy Häggqvist.

Lagbasen Dzevad Ahmetovic har själv uppfunnit och tillverkat speciella verktyg för att kunna dra helt raka lister och kvadrar (stora ”rutor”) i det fuktiga bruket, vilket ger huset dess karakteristiska fasad.

Per-Anders Johansson, Statens Fastighetsverk, Dzevad Ahmetovic, Puts & Tegel och Anders Nordström, Historiska Hus i Norr AB, framför länsresidenset i Umeå.

Per-Anders Johansson, Dzevad Ahmetovic, Anders Nordström framför länsresidenset i Umeå. Foto: Peggy Häggqvist.

Foto: Peggy Häggqvist.

Foto: Peggy Häggqvist.