Murmestare minns


Under våren 2017 påbörjades intervjuserien “Murmestare minns – hur samhället byggdes”.

Vi låter kända profiler inom Murmestare Embetet berätta om sina liv och sin verksamhet –  från dåtid och fram till nutid.

 

Sven-Harry Karlsson. Medlem nr 279. Tidigare VD för Folkhem Byggnads AB.

 

Lennart G Ericson. Medlem nr 285. Tidigare VD för Taksprånget AB.

 

Lennart S Ericsson. Medlem nr 287. Tidigare VD för Lennart Ericsson Fastigheter AB.