1487-2022
535 år

Murmestare Embetet

i Stockholm

Murmestare Embetet i Stockholm med anor från 1487

Murmestare Embetet i Stockholm är en av de äldsta yrkessammanslutningarna i Sverige med en obruten verksamhet under 534 år.

Embetet värnar svensk byggnadskultur och vårdar arvet av mer än fem seklers byggnadsverksamhet i Stockholm.

De flesta av dagens ledamöter av Embetet är aktiva i utvecklingen och byggandet av staden. Antingen som egna företagare eller på ledande poster i börsnoterade byggföretag.