Abraham Ludvig Hedin


Hedersledamot. Född 1826 15/5 i Stockholm. Inskrevs 1842 i lära hos S. P. Jonsson, 1845 gesäll, 1848-49 elev vid Konstakad. 1849 kontrollör vid Fångvårdsstyrelsen och uppfört Cellfängelset å Långholmen, 1863-98 stadsarkitekt i Stockholm, 1864-93 andra arkitekt i Överintendentsämbetet. 1865-94. Värderingsman för Stockholms Stads Brandkontor. RWO, RNO. Fader till Sven Hedin.

Mästare nummer: 162
Inträdesår: 1877
Född: 1826-05-15
Avliden: 1917-02-17