Adolph Thörnmark


Mästerstyckeritningarna förkomna, de godkändes 1837 12/4. Program och materialförslag, se efter n:r 101. Bisittare.

Mästare nummer: 133
Inträdesår: 1837
Avliden: 1857