Agne Edvard Sandberg


Född den 5 juni 1886 i Stockholm, son till kamreren och kassadirektören i Skandinaviska kreditaktiebolaget, revisorn Johan Edvard Sandberg och h h Eda Emilia Maria, född af Rolén. Död den 7 april 1969.

Gift 1916 med Anna-Lisa, f Lilienberg. Barn: Agne Jörgen, civilingenjör, Sven Åke, civilingenjör, Kurt Edvard, civilingenjör.

Studentexamen 1904 vid Högre Realläroverket å Norrmalm. Civilingenjör 1908 vid KTH V.

Biträdande ingenjör i Mellersta Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet 1908-09, underingenjör vid Vattenfallsstyrelsen 1909-14 och kontrollant vid hamnbyggnad i Simrishamn 1914-16. 1916 anställdes Sandberg i Skånska Cementgjuteriet i vars tjänst han kvarstod i 47 år i olika befattningar, från 1933 til 1953 som VD och därefter till 1963 såsom styrelsens ordförande.

Vice ordförande i BF:s styrelse 1937-38, ledamot av styrelsen för BIF åren 1931-52, för Sveabund 1930-55, som ordförande från 1942, för SBEF 1931-55, som vice ordförande från 1945, för SAF 1947-56, som vice ordförande från 1948. Vice ordförande i Federation international du batiment et travaux public.

Ledamot av styrelsen för Inteckningsbanken sedan 1941, som ordförande 1953-55, för Svenska Handelsbanken 1956-57, för Nordiska Vägtekniska Förbundets svenska avdelning sedan 1935, som vice ordförande 1941-59, samt ledamot av direktionen för Statens Väginstitut 1934-57 och ordförande i Svenska Betongföreningen 1933-36.

Underlöjtnant i fortifikationens reserv 1907, löjtnant i VVK 1915 samt 1946-51 överste och chef där. Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin 1946. RNO, KVO 1:sta klassen, KFLO och FFrK. Hedersledamot i SBEF. Ledamot av Frimurareorden, 1948-60 ledamot av dess drätseldirektoriat. Nekrolog MEM 1969. Se även Svensk Släktkalender 1980.

Mästare nummer: 241
Inträdesår: 1944
Född: 1886-06-05
Avliden: 1969-04-07