Åke Andersson


Född den 1:a mars 1937 i Stockholm. Son till Erik och Ann-Lisa Andersson, född Håkansson. Gift med Viveka, född Lindblom. Barn: Björn, Susan och Mats.

Byggnadsingenjör Stockholms Tekniska Institut 1955. Anställd som arbetsledare hos Togo Danielsson Byggnads AB 1955-58 samt 1958-61 hos Erland Gustafsson Bygg AB. Arbetschef 1961-67 Bygg-Zäta Ventilation AB, arbetschef 1967-79 Togo Danielsson Byggnads AB samt 1979-85 arbetschef hos Byggnads AB Folkhem. 1985 delägare i Östbergs Bygg & Monterings AB. 1992-2002 ensamägare och vd. Från 1992 ägare och vd till fastighetsbolaget Åke Andersson Förvaltnings AB.

Mästare nummer: 306
Inträdesår: 2002
Född: 1937-03-01, Stockholm
Avliden: 2006-01-22