Albrecht Smeglendorff


Levde 1638 6/4, men finns ej med i 1643 års mästarelista.

1649 12/6 inskrevs Hans Smijkiehendorf i lära hos Anders Fischer.

Mästare nummer: 14
Inträdesår: 1626