Alexander Högman d. ä.


Inskrevs hos ålderman J.C. Körner 1743 5/3 på 4 år och utskrevs redan 1745 12/8 på grund av flit och skicklighet. Var vid äskandet 1753 24/11 trolovad med Wåhlbergs änka och gesäll på det åttonde året. Mästerstycke n:r 60 “wäl och berömmeligen utarbetat”. Bisittare. Ålderman. Uppsade burskapet 1795. Burskapet fri 1795 13/3. Begr.-hjälp 1802 16/11.

Högman, far och son, uppförde 132 nybyggnader 1753-93.

Mästare nummer: 87
Inträdesår: 1754