Alexander Högman d. y.


Son till Nr 86. Mästerstycke n:r 74. Återförvärvade till ämbetet 1785 dess medeltida skråordning. Om hans byggnadsverksamhet se fadern! Bisittare.

G. m. Sophia Ulrica Sederman. Han avled 1794. (Begr.-hjälp 29/10.)

Mästare nummer: 106
Inträdesår: 1777
Avliden: 1794