Allan Erik Oscar Skarne


Revisor 1960-69.

Född den 13 november 1909 i Stockholm, son till byggmästaren Oscar Skarne och h h Hulda, f Lindegren.

Gift 1936 med Birgitta, f Ströman. Barn: Johan, VD i Skarne System AG, Benkt, Anna och Maria.

Byggnadsingenjör 1931 vid BYS. Ansvarig byggmästare 1941.

Efter anställning i Byggmästarnas Materialaffär och i Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne startade Skarne egen byggrörelse 1933. Han inträdde 1940 i faderns företag Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB, vars VD han blev 1945. 1967 överlät Skarne samtliga aktier i bolaget till sedermera Skanska mot likvid i aktier i detta bolag. I samband härmed blev han ledamot av Skanskas styrelse samt flyttade 1969 till Zürich, där han fortsättningsvis framförallt ägnade sina krafter åt det av honom där tidigare startade företaget Skarne System AG.

Skarne bedrev under 1940-talet verksamhet förutom i Stockholm, i Göteborg, Uppsala, Västerås och Karlskoga. Under 1950-talet blev bolaget ett av de ledande företagen vad gäller elementbyggen. Verksamheten ökade härvid kraftigt samtidigt som en koncentration skedde till Stockholm, Uppsala och Södertälje. Bolagets produktion omfattar byggnader av alla slag, men det är mest känt för att ha uppfört åtskilliga stora bostadsområden i Stockholms ytterområden.

Skarne System AG har genom licensgivning och som konsult medverkat vid bostadsbyggnad i Finland, Tyskland, England, Frankrike, Kuwait, Venezuela m fl länder.

Ledamot av styrelsen för BF 1954-69 och föreningens ombud i BIF. Har tillhört styrelserna för Östgötabanken och Skanska AB. RVO. Byggnf. Hederspris 1962. Tillhör gruppen Mästare på andra orter.

Mästare nummer: 253
Inträdesår: 1956
Född: 1909-11-13