Anders Emil Magnusson


F. 1862 25/8 i Grava s:n i Värmland. 1881-84 elev vid Tekn. Skolan i Sthlm, 1883-85 privat undervisning. 1884 gesäll, 1884-90 verkmästare hos olika mästare, 1891 godkänd av Byggnadsnämnden, 1898 erhöll burskap. 1899 invald i Ämbetets styrelse och 1913 dess vice ordförande.

Sedan 1884 uppfört en mängd byggnader bland andra Konstakademien, Riksdagshuset. Innehade en mängd förtroendeuppdrag, 1906-31, stadsfullmäktige och sedan 1906 medlem i Byggnadsnämnden.

RWO, RNO, OffFrd¿A. Avled i Stockholm 1933 24/9.

Mästare nummer: 183
Inträdesår: 1898
Född: 1862-08-25
Avliden: 1933-09-24