Anders Harald Ottomar Fredén


Andre ålderman 1959-62.

Född den 16 mars 1896 i Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Son till stationsinspektoren Johan Alfred Fredén och h h Maria, f Johansson. Död den 30 september 1962 i Ängelholm.

Gift 1925 med Berta, född Nordgren. Barn: Gunnel, tandläkare, Birgitta, g Blomkvist, modedirektris, samt Ann-Marie, g Abrahamsson, psykolog.

Studentexamen i Växjö 1916 och civilingenjörexamen 1921 vid KTH V.

Arbetschef hos Arbetslöshetskommissionen 1921-23, hos Sollentuna Vägdistrikt 1923-24 och hos AB Vägmaskiner 1924-25.

1926 anställdes Fredén i Nya Asfalt AB som chef för dess Malmö-avdelning. Han blev bolagets vice VD 1939 och dess VD 1948. Under Fredéns ledning har bolaget utfört ett betydande antal byggnadsverk, varibland här kan nämnas: Malmö Stadsteater, Falsterbokanalen och Barkarby flygfält.

Ledamot av styrelsen för BF 1950-58 och föreningens ombud i BIF 1950-61. Ledamot av styrelsen för SBEF 1948-61 och för Sveabund 1942-59, från 1956 som vice ordförande. Ledamot av direktionen för Statens Väginstitut från 1957 och revisor i Svenska Vägföreningen från 1951.

Under många år ordförande i Svenska Badmintonförbundet. Nekrolog MEM 1962.

Mästare nummer: 246
Inträdesår: 1952
Född: 1896-03-16
Avliden: 1962-09-30