Anders Johan Axel Alm


F. 1815 22/2 i Hovförs.,Stockholm. Inskrevs i Byggmästareämbetet 1830 19/8 hos dåv. bisittaren, sedermera åldermannen och hovarkitekten Johan Carlberg hos vilken han stannade i 13 år. Utskrevs 1830 21/8 och förenades den 25/8 med Gesällskapet av Byggmästareämbetet såsom timmergesäll. Genomgick kurs i Konstakademien.

Antogs till mästare i Byggmästareämbetet 1842 27/1 utan mästareprovs avläggande emedan han bl. a. själv utfört åtskilliga byggnadsarbeten. Vann burskap som byggmästare 1842 1/2 och som murmästare 1848 1/8. Dessförinnan hade han 1846 4/7 övertagit ledningen av murmästar Wilelius änkas verkstad (EI:4:58).

Som mur- och byggmästare hade han stor verksamhet och uppförde bl a. Stockholms sjukhem och tre byggnader i Kv.Järnlodet (6-8 uppförda 1863-64). Var ägare till 11 fastigheter däribland Ämbetets stamhus (Kv. Järnlodet 6).
Donator till flera välgörenhetsanstalter.

Mästare nummer: 142
Inträdesår: 1848
Född: 1815-02-22
Avliden: 1872-01-28