Anders Knutson


Han “upwijste” sitt mästerstycke. N:r 5. “Utskänkte” sista gången 1662 5/11.

Mästare nummer: 33
Inträdesår: 1651