Anders Magnus Atterberg


Mästerstycke n:r 99. Hos Weslau 1831, arb. även hos Kolmodin. Gesäll 1833. Bisittare, ålderman och fullmäktig.

Mästare nummer: 139
Inträdesår: 1847
Avliden: 1887-03-27