Anders Magnus Svensson


Stor verksamhet.

Mästare nummer: 153
Inträdesår: 1860
Avliden: 1896-07-23