Anders Olby


Född den 18 juli 1886 i Ervalla socken i Örebro län, son till lantbrukaren och bergsmannen Anders Janzon och h h Elisabeth, f Ericsson. Död den 29 december 1973 i Stockholm.

Gift 1912 med Doris, f Winn. Barn: Saga Doris och Tage Folke Anders, civilingenjör KTH V, VD i Granit och Beton 1963-69.

Elev vid Högre Allmänna läroverket i Örebro. Ingenjörsexamen vid stadens Tekniska Elementarskola 1909. Studieresor 1912 och 1927 till Danmark och Tyskland.

Anställd 1908-10 hos Skandinaviska Granit AB i Göteborg samt 1911 och 1912 hos AB Skånska Cementgjuteriet i Stockholm.

1913 knöts Olby till Granit och Beton AB. Efter några år blev han delägare i bolaget, som han efter hand förvärvade i dess helhet. Han var mellan åren 1926 och 1963 bolagets VD. Därefter var han ordförande i bolagets direktion och styrelsens jourhavande ledamot.

Bolaget har under Olbys ledning utfört ett mycket stort antal byggnadsverk av alla slag i hela landet. Anders Olby var en av stiftarna av SBEF.

Ledamot av styrelsen för BF 1933-46, för BIF 1930-46 samt för Sveabund 1926-52, därav såsom vice ordförande åren 1943-52. Styrelseledamot i Svenska Betongföreningen, fullmäktig i Städernas försäkringsbolag, ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontor och ledamot av Stockholms expropriationsnämnd samt av styrelsen för frimurarhemmet på Lidingö.

KVO. PatrS st GM. – Burskap 1932. Nekrolog MEM 1973.

Litteratur: Granit och Beton AB 1910-1950, Stockholm 1950.

Mästare nummer: 232
Inträdesår: 1935
Född: 1886-07-18
Avliden: 1973-12-29