Anders Persson Edeman


Lärde 1695 Rijtare Konsten hos assessor Mårten Bränner. Mästerstycke n:r 35. Murmästare hos H. M. Riksänkedrottningen.

Död 1702 i febr., Bou. Ägde stenhus vidDrottn.-g. värderat till 18000 D. K., jämte 2 gårdar i staden.

Mästare nummer: 64
Inträdesår: 1696
Avliden: 1702