Anders Sundlöf


Fick program 1816 8/2. Var då 13 års gesäll, därav 7 år hos Kihlander. Bisittare. Fullmäktig.

Mästare nummer: 119
Inträdesår: 1816
Avliden: 1852