Anders Tottie P:son


Son till handlande Per T. i Gävle. Utnämnd till murmästare av konungen vid grundläggningen av Botaniska huset i Uppsala. Ämbetet bad honom 1788 29/2 söka mästerskap i Uppsala, men han ville bliva i den stad, där han undergått sina läro- och gesällår. Bisittare.

Uppförde 12 nybyggnader 1790-1807. Kapten. Barnlös. Änkan: Maria Elisabeth Du Bois.

Mästare nummer: 109
Inträdesår: 1788
Avliden: 1809-03-03