Andreas Fischer


Bisittare. Skrivit sitt namn på mästerstycken, som godkändes 1655 7/2, (1658 3/11), 1662, 1663, 1667-68 15/5.

Inskrev drängar sista gången 1667 18/11.

Mästare nummer: 27
Inträdesår: 1639