Andreas Nordström


F. 1874 28/4 i Stora Mellösa i Örebro l. Lärt yrket och arbetat som murare i Örebro, Göteborg och Stockholm. 1898-1901 elev vid Byggnadsyrkesskolan i Sthlm. 1900-01 ritare hos G. Wickman, 1902-05 arkitekt och byggmästare för byggnader i Karlstad och Åmål. 1905 godkänd av Byggnadsnämnden, 1916 burskap.

Sedan 1905 utövat byggnadsverksamhet i Stockholm. Stor verksamhet som besiktnings- och värderingsman.

Mästare nummer: 221
Inträdesår: 1924
Född: 1874-04-28