Anton Georg August von Zweigbergk


Född den 16 november 1901 i Östad, Älvsborgs län. Son till byråchefen i Kungl Lantbruksstyrelsen Peter Anton Georg von Zweigbergk och h h Berta Candida, född Fischer. Död den 7 oktober 1970.

Gift 1927 med Eleonora Juliana Henrietta Maria, född Vortwängler. Barn: Harriet Ingrid Eleonora, fil mag adjunkt, Monica Christina Maria, med lic, och Gunilla Elisabeth, inredn ark SIR.

Studentexamen 1919 i Linköping, civilingenjör 1925 vid KTH V.

Han anställdes 1925 som konstruktör i AB Fundament, i vars tjänst han kvarblev till sin pensionering. Han var från 1931 bolagets VD. (se nr 234) När bolaget 1961 förvärvades av John Mattson Byggnads AB, avgick von Zweigbergk som VD, men kvarstod som chef för brobyggnadsavdelningen.

Under von Zweigbergks ledning uppförde AB Fundament ca 150 broar samt ett stort antal byggnader av olika slag, däribland Sjöhistoriska museet. I egen regi uppförde bolaget även ett antal bostadsfastigheter.

Ombud för BF i BIF, revisor och senare ledamot i styrelsen för SBEF.

Han var en intresserad filatelist och aktiv ledamot i Auroraorden. Nekrolog MEM 1970.

Mästare nummer: 244
Inträdesår: 1946
Född: 1901-11-16
Avliden: 1970-10-07