Arne Erik Hillborg


Född den 19 augusti 1911 i Malmö, son till expeditionsföreståndaren Eric Hillborg och h h Maggie, f Centerwall. Död den 30 maj 1974.

Gift 1:o 1936 med Callie Maria, f Andersson, och 2:o 1954 med Florence Maria, född Norling. Barn: I 1:o Lars Sigurd, Lena Sigrid Christina, Carl Fredrik, och Anna Ingegerd samt i 2:o Maria Elisabeth.

Studentexamen i Malmö 1932, civilingenjör 1936 vid CTH V. Ansvarig byggmästare 1954.

Han anställdes 1936 i Skånska Cementgjuteriet och kom att ägna hela sin gärning åt bolaget: arbetsledare från 1940, arbetschef i Karlskrona 1942-45, chef för avdelningskontoret där 1945, chef för husbyggnadsavdelningen i Stockholm från 1954. Från 1959 var han även VD i AB Mälarehus.

Avdelningen i Stockholm växte under Hillborgs ledning kraftigt och omfattade alla slags byggnader. Bland mera kända byggnadsverk kan nämnas Polishuset i Stockholm, Skattehuset och i konsortium det provisoriska riksdagshuset vid Sergels torg.

Hillborg var ordförande i Karlskrona Byggmästareförening 1949-54 samt ledamot av styrelsen för BF 1957-68. Styrelseledamot i BEFA, AB Befabostäder, AB Befahus, Fastighets AB Torsken och i Byggnadsbolaget Prosako samt ordförande i AB Plåtmontering.

Bland en mängd engagemang och förtroendeuppdrag kan här nämnas: Expropriationstekniker i Blekinge län 1953-54, ledamot i Karlskrona lönenämnd 1948-53, tillhörde Fastighetstaxeringsnämnden 1951-52 samt Svenska Väg- och Vattenbyggarens husbyggnadskommitté 1956, Näringslivets Saneringsdelegation 1956-61, fullmäktig i Sveriges teknisk-industriella skiljedomsinstitut från 1961, tillhörde Yrkesinspektionens förtroenderåd, Sveriges Standardiseringskommission, nämnden för Stockholms stads betong- och cementarbetareskola, var besiktnings- och värderingsman i Stockholms Handelskammare samt tillhörde Byggnf:s styrelse.

Han var medlem av Frimurareorden och Rotary. Nekrolog MEM 1974.

Mästare nummer: 256
Inträdesår: 1958
Född: 1911-08-19
Avliden: 1974-05-30