August Scheffer


Murmästare i Varberg, uppvisade Kungl. Maj:ts tillstånd 1748 5/7 att bliva murmästare i Stockholm. Ämbetets långvariga strid mot hans inträde i Städers acta vol. 24 Riksarkivet.

Gift m. Maria Stein, i hennes 3. gifte, hon var senast änka efter J.C. Nauman. Scheffer var död 1777 15/8 (Begr.-hjälp).

Uppförde 13 nybyggnader 1760-71.

Mästare nummer: 93
Inträdesår: 1760
Avliden: 1777