August Wilhelm Strehlenert


1834 inskrevs i lära hos ålderman Thun. 1837 gesäll. 1891-92 vicevärd för Ämbetets hus nr 12 Trångsund.

Mästare nummer: 143
Inträdesår: 1849
Född: 1817-08-15
Avliden: 1892-10-08