Axel Einar Mattsson


Född den 25 augusti 1904 på Väddö, Stockholms län, son till lantbrukaren Mattias Axel Mattsson och h h Anna Augusta, f Andersson. (Bror t nr 249).

Gift 1939 med Birgit Eugenia f Lindgren. Barn: Elsa Marianne, civilekonom, arbetar i byggnadsbolaget med marknadsföring och utredningar, g civilingenjören Ristjan Ränk, vice VD och arbetschef i bolaget.

Väddö folkhögskola 1922 och 1923 samt diverse kurser på Stockholms Gamla Borgarskola och å Hermods Korrespondensinstitut. Ansvarig byggmästare 1957.

Från 1927 timmerman hos olika byggnadsfirmor i Stockholm och Lidingö, bl a Olle Engkvist, Asfaltbolaget och Olsson & Skarne.

1935 började Mattsson egen byggnadsrörelse, till en början avseende villabyggnader. Efter hand övergick han till att bygga flerfamiljshus, huvudsakligen i egen regi. Firman, som ombildats till aktiebolag, har även åtagit sig entreprenadarbeten för olika byggherrar. Det egna fastighetsbeståndet har blivit betydande. Mattsson är sedan 1980 arbetande styrelseordförande i bolaget. VD är sedan dess Lennart Ericson, se nr 285. Byggnadsrörelsen avser nu främst nybyggnad av flerfamiljshus och kontor, ombyggnad av innerstadshus samt reparationer i egna och främmande fastigheter.

Under en följd av år ordförande i Bromma Byggmästareförening samt styrelseledamot och ordförande i Birka Byggnadsvaror AB. Hedersordförande i Sällskapet Hantverksringen.

Föredrag i Embetet den 14 februari 1980. Enkel resa Roslagen-Stockholm, MEM 1980. Litteratur: Einar Mattsson, Byggmästare, Stockholm 1985.

Mästare nummer: 266
Inträdesår: 1963
Född: 1904-08-25