Axel Erik Dahl


Född den 26 december 1898 i Diö, Stenbrohults socken, Kronoborgs län, son till kronolänsman Johan Axel Dahl och h h Sofia, f Hansen. Död den 3 september 1983.

Gift 1946 med Gertrud (Gette), f Nilsson. Barn: Brita, g Blondell, anställd i Fastighets AB Erik Dahl, Anders, anställd vid Nationalmuseum, och Johan, civilingenjör, VD i fastighetsbolaget.

Student 1917 i Växjö och arkitekt 1922 vid KTH A B-linjen. Ansvarig byggmästare 1924.

Anställd 1922 hos professor S Curman för uppmätning av kyrkor i Småland för verket Sveriges Kyrkor, 1923 verkmästare hos byggmästaren E Ahrenborg, 1924-26 hos byggmästaren Axel Ohlsson vid konserthusbygget samt 1926-27 hos byggmästaren Josef Hellström i AB Fajansen, samt 1928-29 arbetschef i Contractor och tf byggnadsinspektör i Byggnadsnämnden i Stockholm. 1940-44 anställd såsom sektionschef i Flygförvaltningen.

Dahl startade 1929 egen byggnadsrörelse, som han med avbrott under kriget bedrev fram till sin död. Som egen företagare har Dahl uppfört ett stort antal bostadshus i och utom Stockholms innerstad samt områden med radhus, småhus och villor i Nockebyhov, Fårdala-Bollmora, Furuholmen-Skärholmen och Sjölottenborg-Sigtuna. Flera fastigheter uppförde Dahl som lärlingsbyggen för snickarelärlingar. Dahl samlade efter hand ett betydande fastighetsbestånd. Under senare år var förvaltningen av de egna fastigheterna den dominerande delen av rörelsen.

Ledamot av BF:s styrelse 1933-68 och dess lärlingsnämnd samt föreningens ombud i BIF. Ledamot av byggarbetsnämnden från dess start till 1968. Styrelseledamot och senare ordförande inom Stockholms Barnens Dags förening. Hedersledamot i BF och i Smålands Nation i Uppsala.

Föredrag i Embetet den 28 februari 1974. Medgång och motgång under 50 år i byggnadsfacket. MEM 1977. Intervju i Tidningen Byggnadsindustrin 1971, nr 22. Nekrolog MEM 1983.

Mästare nummer: 265
Inträdesår: 1962
Född: 1898-12-26
Avliden: 1983-09-03