Axel Gotthard Jansson


F. 1829 5/5 i Stockholm, 1844-45 elev vid Tekniska institutet, 1845-48 elev vid Konstakad. Inskrevs 1845 i lära hos bisittare A.J. Åkerlund, 1845-48 anställd hos Åkerlund, 1851-53 studerat i utlandet, bl. a. Ryssland. 1853-55 verkmästare hos S.P. Jonsson, 1856 gesäll, 1859 burskap.

1856-93 uppfört ett flertal byggnader såsom Posthuset vid Rödbodtorget, Centraltryckeriet, Belvederen på Skansen, Frimurareordens stamhus, Sjökrigsskolan å Skeppsholmen, Livreg:s till häst kasern å Gärdet, Norstedts tryckeri m.m. 1897-1909 stadsfullmäktig. RWO, RNO.

Mästare nummer: 165
Inträdesår: 1878
Född: 1829-05-05
Avliden: 1920-03-10