Axel Ludvig Theodor Westin


Bygg- och murmästare.

Testamente bl. a. till förmån för yrkesbröder i EI:5:5, se även Protokoll 1906 12/11.

Mästare nummer: 154
Inträdesår: 1861
Avliden: 1889-03-03