Bengt Nilsson Skragge


Varit gesäll 10 års tid, då han äskade ämbetet 1701 23/5. Gjorde sitt årsarbete på Häringe gård under Gabriel Matsson och Jonas Nilsson som skådemästare. Ritningen communicerad med Tessin. Trappan skulle synas i den ena profilen enl. prot. 1702 20/2. Mästerst. ansågs den 9/10 böra underkännas, men han var ödmjuk och hade goda rekommendationer. Mästerstycke n:r 38. Bisittare.

Försvinner ur kvartalen 1726. Ej i Bou.

Mästare nummer: 66
Inträdesår: 1702