Bengt Persson Dahlbeck


F. 1862 23/8 i Södra Villie s:n i Malmöhus l., inflyttade till Stockholm 1877 och ingick 1878 i yrket hos Sjöberg & Blomstrand. 1884-87 verkmästare hos byggm. C. Andersson, 1891 godkänd av Byggnadsnämnden , 1902 burskap.

Uppfört ett 20-tal nybyggnader. Död i Stockholm 1923 22/10.

Mästare nummer: 197
Inträdesår: 1905
Född: 1862-08-23
Avliden: 1923-10-22