Berndt Person


Mästerstycke n:r 4. Bisittare från 1661 28/3 enligt sign. å mästerstycke n:r 11. Död omkr. 1666.

Mästare nummer: 32
Inträdesår: 1648