Björn Hallerdt


Född i Stockholm 1925, fil lic i nordisk etnologi vid Stockholms högskola 1955. Anställd vid Nordiska museet 1945-48 och 1949-56, vid Tekniska museet 1948-49. Landsantikvarie i Kopparbergs län 1956-67 och ansvarig för uppbyggnaden av det nya Dalarnas museum i Falun, invigt 1962. Museichef i Sundsvall 1967-72, landsantikvarie i Norrbottens län och chef för Norrbottens museum 1972-75, stadsantikvarie i Stockholm och chef för Stockholms stadsmuseum 1975-91. Aktiv vid tillkomsten av Surahammars bruksmuseum (1954), Fiskarmuseet på Åstön utanför Sumdsvall (1960-tal), Stockholms läns museum (1983), Stockholms medeltidsmuseum (1986) och Sveriges riksidrottsmuseum (1992, arbetande styrelseordförande 1994-96). Björn Hallerdt har engagerat sig i industrihistoria och industrimiljövård med skrifter om bl a Surahammars bruk (1957), Stockholm energi (1992), Stockholms hamn (1993) och AB Industricentralen (1999). Redaktör för Sankt Eriks årsbok 1977-2002.

Mästare nummer: 9999
Inträdesår: 1999
Född: 1925-08-06, Stockholm
Avliden: 2015
Adress: Västerlånggatan 77
Postnummer: 111 29
Ort: Stockholm
E-post: bjorn.hallerdt@tele2.se
Telefon: 08-20 68 44
Mobiltelefon: 0704-85 27 70