Bo Danielsson


Född den 22 januari 1935 i Stockholm, son till byggmästaren Togo Danielsson, nr 254, och hans hustru Gerda, född Lindgren. Gift 1962 med Kerstin, född Arnell. Barn: Sten Mårten Togo, Bo Jonas Togo och Carl Petter Togo.

Ansvarig byggmästare 1973.

Danielsson har arbetat i faderns firma sedan 1954, utom under åren 1959-62, då han var anställd som arbetsledare i Erland Gustavsson Byggnads AB. Han var 1967-2002 VD i Togo Danielsson Byggnads AB, därefter styrelseledamot fram till 2007. Bolaget byggde fram till slutet av 1970-talet bostadshus i egen regi. Därefter arbetar bolaget med ombyggnader och reparationer; bland dess kunder kan nämnas BF och Embetet. Bolaget förvaltar också familjens fastigheter, som omfattar ett 30-tal bostadsfastigheter till stor del byggda av bolaget.

Ledamot av BF:s Styrelse sedan 1982. Sekreterare i Byggnf 1976-80.

Mästare nummer: 286
Inträdesår: 1984
Född: 1935-01-22, Stockholm
Avliden: juni 2009