Bo Ericson


Född den 20 februari 1935 i Stockholm, son till spårvägsmannen Nils Ericson och hans hustru Ruth, född Blomkvist. Gift 1958 med Ingrid, född Jönsson. Barn: Katrin och Johan.
Student 1955 vid Enskede Högre Allmänna Läroverk och civilingenjör 1960 vid KTH V. Ansvarig byggmästare 1965.
Anställd 1960-62 som biträdande arbetschef hos Gunnar Lindell, nr 262, 1962-63 i Bostadsstyrelsen samt från 1963 åter hos Gunnar Lindell som arbetschef och vVD. När Gunnar Lindell avled 1972 slutförde Ericson pågående arbeten samt fortsatte 1973 rörelsen i ett nybildat, av honom ägt bolag, som erhöll rätt att använda det gamla firmanamnet. I sin verksamhet har han vidare utvecklat de affärsidéer, som skapats i Gunnar Lindells rörelse. Det nya bolaget har uppfört industrihus, kontor och bostäder.

Mästare nummer: 282
Inträdesår: 1977
Född: 1935-02-20, Stockholm
Avliden: 2012