Boris Wilhelm Blomgren


Bisittare 1981-85.

Född den 21 februari 1922 i Stockholm, son till tandläkarna Bror Blomgren och h h Willy, f Lagerborg. Död den 5 februari 1985.

Gift 1946 med Ulla, f Moberg. Barn: Suzanne, Marie och Louise.

Student 1940 vid Södra Latin och civilingenjör 1946 KTH V. 1983 hedersdoktor vid samma högskola.

Sekreterare hos Statens Kommitté för Byggnadsforskning 1948-51, VD i AB Malmö Samverkande Byggmästare 1951-54, och byggnadschef i HSB:s Riksförbund 1954-59.

1959 anställd i JM Byggnads och Fastighets AB som vice VD, som VD och slutligen som arbetande styrelseordförande. Bolaget har under denna tid bedrivit en omfattande byggnadsverksamhet i hela riket och utomlands; särskilt kan från Stockholm nämnas Wenner-Gren Center, Täby Centrum samt kontor för VBB, AMS och Esselte samt i kv Stettin.

Ledamot av styrelsen för SBEF 1968-83, därav som vice ordförande från 1972-77 och som ordförande 1977-83, ledamot av styrelserna för Sveabund 1969-78, för BF 1971-78, för BIF 1973-82 och för Sveriges Industriförbund 1977-83 samt suppleant i styrelsen för SAF. Ordförande i styrelsen för Bygghälsan 1974-79.

Ordförande i Byggstandardiseringen 1961-67, expert i den statliga Byggindustrialiseringsutredningen 1964-71, ledamot av styrelserna för IVA 1977-79, för Stålbyggnadsinstitutet 1974-81, för Sverige-Frankrike Stiftelsen 1982-85 och för AB Bahco 1971-81. Ledamot i Stockholms Handelskammares Verkställande Utskott 1976-83 och i det statliga Byggbranschrådet 1973-82. Initiativtagare till och ledare för den Fria Byggakademin.

RVO, KFLO, PatrS st GM, Byggnf:s hederspris till Fria Byggakademin 1970 och dess Olle Engkvist-pris 1977, guldmedalj från Sveriges Standardiseringskommission 1972. Hedersledamot i Entreprenörföreningen.

Han har utgivit: Med ett mål som lön, 1973, Inte bara mat, 1980, och Vår lilla promenad i Nice, 1983, samt-i bolaget- att bygga upp, 1966, industriellt bostadsbyggande, 1967, Trettio år efteråt, 1969, Täby ny stad, 1973, Med maskiner för människan, 1973, och Rapport från Hallunda, Trygghet och Valfrihet, 1976.

Blomgren hade 1984 vernissage, Färg till glädje, i Sverige-Frankrike Stiftelsen.

Föredrag i Embetet 15 oktober 1981: Att bygga 1987-Murmestarna 500 år. Nekrolog MEM 1985.

Mästare nummer: 274
Inträdesår: 1971
Född: 1922-02-21
Avliden: 1985-02-05