Bror Fredrik Oscar Sjösteen


F. 1866 11/4 i Joh. förs., Stockholm. Elev i Beskowska skolan, sedan i Jönköpings och 1881 i Jakobs Elementarskolor. 1881-85 rest runt jordklotet för utbildande till sjöman, 1885 ankom till Stockholm och ingick i byggnadsyrket, 1885-89 elev vid Byggnadsyrkesskolan, vistades i södra Californien 1889-94. Återvände till Sverige 1895 och blev dels ritare och dels arbetsledare och 1904 arbetschef för Luleå Järnverks uppförande, 1905 godkänd av Byggnadsnämnden, 1909 burskap, 1913 antagen till byggnadsinspektör i Byggnadsnämnden.

1905-12 uppfört fem nybyggnader. 1917 byggnadsinspektör för Stockholms stads folkskolebyggnader (efter Ehrngren, n:r 196).

Mästare nummer: 213
Inträdesår: 1913
Född: 1866-04-11