Carl Georg Schückert (Schückendantz)


F. 1829 16/6 i Stockholm. Inskrevs 1844 i lära hos ledamoten Lundbeck. 1845-55 elev vid Konstakad. samt Slöjdskolan, 1847 gesäll, 1855 burskap.

1856-91 utfört om och nybyggnader å ett 17-tal hus, samt ritat och uppfört corps de logi, ladugård och stall å Edsby i Eds socken.

Mästare nummer: 155
Inträdesår: 1862
Född: 1829-06-16
Avliden: 1906