Carl Gustaf Haglund


Varit gesäll i 5 år vid äskandet 1813 24/2. Han förelades lätt ritning, ej så svår som Kihlanders. Haglund frikallades från de honom förelagda tvenne stentrappornas murande på grund av hans kända skicklighet i “practiquen”. Mästerstycke n:r 80. Ej i Bou.

Mästare nummer: 116
Inträdesår: 1814