Carl Gustaf Wretberg


Varit gesäll i 9 år 1813 24/2. Wretberg och Goltz ville slippa teoretiskt prov, men ämbetet nekade då det ej ville “tilldana oskickliga Mästare”. Sökte även slippa mästerprovet genom att vända sig till Kommerskollegium men fick avslag 13/12 1813. Mästerstycke n:r 81. Slottsmurmästare. När ritningarna godkändes undslapp han det praktiska provet. Död 1837 6/7, 54 år gammal (Bou).

Mästare nummer: 117
Inträdesår: 1814
Avliden: 1837-07-06