Carl Henrik Wilhelm Norrbin


F. 1866 6/4 i Stockholm. Arbetade 1882-88 som murare hos olika mästare, 1884-87 elev vid Byggnadsyrkesskolan, 1888-93 ritare hos arkitekter, 1893 började egen verksamhet. 1898 godkänd av Byggnadsnämnden, 1903 burskap.

1894-1912 uppfört 38 villor och andra byggnader, 1907-09 uppfört kapellet i Hjorthagen, 1907-10 Nobelinstitutet vid Frescati och 1910-13 Engelbrekts kyrka.

RWO. Avled i Stockholm 1915 8/6.

Mästare nummer: 204
Inträdesår: 1905
Född: 1866-04-06
Avliden: 1915-06-08