Carl Josef Jonsson


F. 1866 18/11 i Sthlm. 1876-81 elev i Jakobs elementarskola, ingick i yrket 1879, 1882-85 elev i Tekn. skolan, 1891-92 uppfört 9 Rensgatan och 40 Odengatan, 1893-99 vistades i Amerika, 1903 godkänd av Byggnadsnämnden, 1905 burskap. 1903-05 uppfört 46-48 Odengatan.

Mästare nummer: 206
Inträdesår: 1907
Född: 1866-11-18