Carl-Olof Ohlsson


Född den 29 januari 1915 i Tvååker, Hallands län, son till lantbrukaren Olof Ohlsson och h h Amy, f Larsson.

Gift 1:o 1942-72 med Ingrid, f Jensen och 2:o 1974 med Brigitte, f Goldammer. Barn: 1:o Agneta, chefssekreterare, och Eva fil kand, g Heyman, samt 2:o Lars-Olof.

Student 1934 vid Göteborgs Högre Realläroverk, civilingenjör 1939 vid CTH V.

Anställd 1939-45 som konstruktör och betongingenjör samt 1945-54 som chef för vägavdelningen vid Skanska i Göteborg, 1954-62 vice VD och 1962-68 VD för Hagelin & Larsson AB, 1968-70 distriktschef för ABV i Göteborg samt 1971-81 VD i bolaget.

De företag, för vilka Ohlsson har varit ledare har bedrivit en mycket omfattande byggnadsverksamhet i Sverige och i utlandet. ABV var landets näst största byggnadsföretag och ett av de större i världen. Byggandet har omfattat alla slags arbeten.

Ledamot av styrelserna för Sveabund 1963-79, i BIF 1977-81 och SBEF 1967-81, därav som vice ordförande sedan 1978. Ordförande i Utvecklingsrådet för de tekniska högskolornas väg- och vattenbyggnadssektioner 1967-75, svensk representant i EIC (European International Contractors 1975-84), därav som ledamot av styrelsen sedan 1979, ordförande i Stiftelsen byggnadsindustrins ledarutveckling 1981-85, ledamot av Svenska Varvs styrelse sedan 1978, ordförande sedan 1981, samt ledamot av Statsföretags styrelse 1982-85.

RVO.

Mästare nummer: 281
Inträdesår: 1977
Född: 1915-01-29