Carl Togo Aimé Danielsson


Född den 10 september 1904 i Stockholm, son till byggmästaren Carl Bernhard Danielsson och h h Hilma, f Larsson.

Gift 1932 med Gärda, född Lindgren. Barn: Bo Bernhard Togo, se nr 286, och Eva Kristina, g Lundblad.

Realexamen 1922 i Ludvika och byggnadsingenjör 1927 vid BYS. Ansvarig byggmästare 1931.

Han arbetade med förekommande byggnadsarbeten hos sin fader mellan 1922 och 1927 samt var under åren 1927-36 verkmästare hos Axel Adling, John A Sabel, B K Jernberg, Gösta Björk, fadern, Ekdahl & Lindner och Eriksson & Wallin. 1936 startade han egen verksamhet, som 1966 ombildades till bolag, Togo Danielsson Byggnads AB. Bolagets ledare till 1967, då sonen Bo övertog posten som VD och Togo Danielsson blev ordförande i bolaget.

Verksamheten har i huvudsak gällt bostadsfastigheter, varav huvuddelen avsett arbeten i egen regi. Arbeten har även fullgjorts för AB Stockholmshem och HSB. Verksamheten har efter hand allt mera inriktats mot underhålls-, renoverings- och ombyggnadsarbeten, i regel som arbeten på räkning. Under 1950- och 1960-talen uppfördes flera av bostadsfastigheterna som lärlingsbyggen i samarbete med BF.

Ledamot av BF:s styrelse 1946-74, därav som vice ordförande sedan 1964. Ledamot i föreningens yrkeskommitté och dess ordförande 1959-76 samt ledamot av SBEF:s Maskinutskott 1962-75. Revisor i BIF 1962-76, Ledamot i styrelsen för AB Bostadsgaranti 1965-74. Danielsson har varit av BIF utsedd ledamot i Svenska Standardiseringskommissionen och suppleant i Byggstandardiseringen. Föredrag i Embetet den 5 april 1979, Minnen från byggen, MEM 1983.

Mästare nummer: 254
Inträdesår: 1958
Född: 1904-09-10