Carl Werner Priem


Son till Nr 95. Amiralitetsmurmästare. Ritningspapperen undertecknades 1783 18/7 och i september skulle han börja sitt mästerstycke, som har n:r 75. Bisittare.

Uppförde 6 nybyggnader 1783-96. Ej i Bou. Änkan nämnes 1797 19/7.

Mästare nummer: 108
Inträdesår: 1785