Conrad Erik Malm


Fick göra årsarbete och trappor på åldermannens bygge: Tullgarns “stenhus”. Mästerstycke n:r 44.

Mästare nummer: 73
Inträdesår: 1726
Avliden: 1729-02-01