Curt Erik Harry Nilsson


Revisors suppl 1981.

Född den 28 april 1919 i Björkvik, Södermanlands län. Son till trädgårdsmästaren Erik Einar Nilsson och h h Beda Dorotea (Doris), f Carlsson.

Gift 1948 med Anna Gulli, f Josefsson. Barn: Rolf Erik Anders, civilingenjör, JM Byggnads- och Fastighets AB, och Sven Olof (Olle) Ragnar med dr, docent, Karolinska Sjukhuset.

Realexamen 1936 i Eskilstuna, byggnadsingenjör 1944 vid Tekniska Gymnasiet i Göteborg, civilingenjör 1948 vid CTH V.

Anställd 1948-49 och 1950-53 hos Kampsax AB, 1949-50 vid Drätselkammaren i Göteborg och 1953-55 som arbetschef hos Samuelsson & Bonnier.

1955 anställdes Nilsson hos Svenska Väg AB. Han var arbetschef fram till 1957, avdelningschef till 1961 samt VD och styrelseledamot åren 1970-81.

Han har därutöver inom Johnson koncernen haft följande befattningar: VD och styrelseledamot i nya Murbruksfabriken i Stockholm AB 1961-64, Stråbruken AB 1965-70, styrelseordförande i Stråbruken AB 1977-83, i JCC, Johnson Construction Company 1981-84, i A Johnson Constr. Company Glasgow, Scotland, Binab Bau und Industri service GMBH, Seevental, Västtyskland 1981-84 och i Santa Fe Engineers, Inc, Lancaster, California, USA 1984-85.

Den byggnadsproduktion, för vilken Nilsson haft ansvaret har omfattat allt slags byggande och varit av stor omfattning i Sverige och i utlandet. Här kan nämnas: i Stockholm, BF:s kontor, Polishuset, Hötorgshallen, tunnelbanestationer. I övriga landet Oxelösunds Järnverk och NJA. I Finland kärnkraftverk, i DDR hamnanläggningar och i USA försvarsanläggningar.

Ordförande i Oxelösunds BF 1957-61. Styrelseledamot BF 1971-79, Sveabund 1971-79, därav ordförande från 1975, BIF 1971-79, därav som vice ordförande från 1976, SBEF 1971-77, därav som vice ordförande från 1974 och SAF 1975-84.

Ledamot av styrelsen för Byggnadsämnesförbundet 1962-71, av länsarbetsnämnden i Stockholm 1973-79, styrelsen för AMS 1979-84, av IVA:s industriella råd 1971-84 samt ordförande i IVA:s Pålkommission 1980-84.

PatrS st GM.

Mästare nummer: 276
Inträdesår: 1971
Född: 1919-04-28