Daniel Forsberg


Blev gesäll 1713 9/7. Äskade ämbetet 1722 9/5, begärde 1723 12/3 att få bliva mästare, “sedan han nu sitt stycke förfärdigat”. Men han hade gjort det egenvilligt utan att de förordnade skådemästarna varit tillstädes och skulle göra det ånyo. 1723 3/12 bestämdes att han skulle få göra ritning under helgen. Men 1724 24/3 presenterade han för Ämbetet Magistratens resolution av den 21/2 där han den 16/2 blivit föklarad för mästare och antogs av ämbetet, som ej överklagat beslutet i magistraten. Ritningarna blevo godkända först 1726 31/1. Mästerstycke n:r 43. Bisittare.

“Barn: Juliana g. m. juvel. ges. Jacob Thun, Erik, murare, utrikes, ovisst om han lever, David murgesäll, myndig”.

Uppförde 44 nybyggnader 1732-1769.

Mästare nummer: 72
Inträdesår: 1724
Avliden: 1769-12-15